about gonda

At the Willem de Kooning (art) Academy in Rotterdam I've learned to look more, from different angles.
Aan de Willem de Kooning (kunst-) Academie in Rotterdam heb ik van verschillende kanten leren kijken.

 

As a former geography (museum)teacher I ask questions and like to zoom in and out at the world and all its wonders.
From microscopic detailed to interplanetary big.

The ever returning questions both in art as in geography are: What? Where? Why there?
Questions are most important, so is doubt.

Als voormalig (museum)docent geografie stel ik vragen en zoom daarbij afwisselend in en uit op de wereld, van microscopisch gedetailleerd tot interplanetair.

De altijd terugkerende vragen in zowel kunst als geografie zijn: Wat? Waar? Waarom daar?
Vragen zijn belangrijk, twijfel is dat ook.

short story

Born in 1974, in a composed family with a sister and three half-brothers, I grew up with two of them. My father Piet was a gentle and friendly man who sadly past away in 2019.

From an early age on, I was interested nearly everything (like dinosaurs, fossils and ancient Egyptians) and I loved to go to the library where I devoured many picture books.
My absolute favourite was Dr.Seuss. Because of this I could already read before I was in primary school. Later on I wanted to be Indiana Jones, I loved watching (those) movies!

Ik ben Geboren in 1974 en kom uit een samengesteld gezin met een zus en drie halfbroers, waarmee ik er met twee ben opgegroeid.
Mijn vader Piet was een zachtaardige en vriendelijke man die helaas in 2019 is overleden.

Vanaf jonge leeftijd was ik al geïnteresseerd in bijna alles, van dinosuariërs, fossielen, tot oude Egyptenaren, daardoor (en omdat er natuurlijk nog geen internet was) kwam ik graag in de bibliotheek waar ik op jonge leeftijd veel prentenboeken heb verslonden.
Mijn absolute favoriet was Dr.Seuss. Hierdoor heb ik al vóór de lagere school leren lezen. Later wilde ik Indiana Jones worden, ik vond (die) films fantastisch!

inspiration

Besides my geographical view on things, I'm inspired by the drama and melancholy of life itself, the beauty in both science and nature and the tension between these two worlds that sometimes can be surprisingly alike.

Besides my interest in nature, science and art, I have a great love for (natural) history, in the broadest sense.


Naast mijn geografische kijk en achtergrond zijn vooral het drama en de melancholiek van het leven mijn inspiratie, de schoonheid in de wetenschap en natuur en het spanningsveld tussen deze twee werelden die soms verassend veel op elkaar lijken.

Naast mijn interesse in natuur, wetenschap en kunst heb ik een grote liefde voor (natuur) historie, in de breedste zin.

work

Mostly my work is 2D (drawing, photography, painting, digital-art), sometimes 3D (all kinds of materials), sometimes both. It's just what the story needs at that time.
I like to use different styles, they are all part of me and how I feel at that time. Just as I change overtime, the art changes with me.
De vorm van mijn werk is divers, net wat het verhaal toelaat. Dat kan 2D zijn (getekend, fotografie, schilderij, digital-art), soms 3D (diverse materialen), soms een tussenvorm. Ik hou ervan om verschillende stijlen te gebruiken, ze zijn allemaal deel van mij en hoe ik me op dat moment voel. Net zoals ik in de loop van de tijd verander, verandert de kunst met me mee.

Those who look see a lot, those who can also listen see even more.
Wie kijkt ziet veel, wie daarbij kan luisteren meer.

I live and work with my guy, two kids and a big red cat named Sjakie in Rijen, The Netherlands

Ik woon en werk in Rijen, Nederland

 gonda deenen (1974)


Copyright

Alle afbeeldingen en tekst op mijn website zijn auteursrechtelijk beschermd, en gebruikmaking in enigerlei vorm is dan ook uitsluitend legaal mogelijk is met mijn schriftelijke toestemming.
Alle foto's/werken/teksten zijn gecertificeerd. Dankjewel voor je begrip.

Please note that all works and text on this site are copyrighted and use of them in any form is only legal with my written permission.
All pictures/works/texts are certified. Thank you for understanding.