over / about

The world is made of stories.
De wereld bestaat uit verhalen.


At the Willem de Kooning Academy in Rotterdam I've learned to look more conscious, from different angles.
Aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam heb ik bewuster en van meerdere kanten leren kijken.


As a geographer I ask questions and like to zoom in and out at the world and all its wonders.
From microscopic detailed to interplanetary big.

I look at a stone and wonder how it's formed, what it has been through, what is has 'seen' and where it will end.
I look at a fossil of a mammoth bone and wonder what kind of character the owner would've had. Was she loved or maybe aggressive? Even depressed?
The ever returning questions both in art as in geography are: What? Where? Why there?
Questions are most important, so is doubt.

Als geograaf stel ik vragen en zoom daarbij afwisselend in en uit op de wereld, van microscopisch gedetailleerd tot interplanetair.
Ik kijk naar een steen en vraag me af hoe ze gevormd is, wat ze heeft meegemaakt, gezien heeft en waar ze uiteindelijk terecht zal komen.
Ik kijk naar een fossiel van een mammoetbot en vraag me af wat voor een karakter de eigenaar heeft gehad. Was ze geliefd, of juist agressief? Misschien depressief?

De altijd terugkerende vragen in zowel kunst als geografie zijn: Wat? Waar? Waarom daar?
Vragen zijn belangrijk, twijfel is dat ook.


Besides my geographical view on things, I'm inspired by the drama and melancholy of life itself, the beauty in both science and nature and the tension between these two worlds that sometimes can be surprisingly alike.
Naast mijn geografische kijk en achtergrond zijn vooral het drama en de melancholiek van het leven mijn inspiratie, de schoonheid in de wetenschap en natuur en het spanningsveld tussen deze twee werelden die soms verassend veel op elkaar lijken.


Mostly my work is 2D (drawing, photography, painting, digital-art), sometimes 3D (all kinds of materials), sometimes both. It's just what the story needs at that time.
De vorm van mijn werk is divers, net wat het verhaal toelaat. Dat kan 2D zijn (getekend, fotografie, schilderij, digital-art), soms 3D (diverse materialen), soms een tussenvorm. 

I like to hear and see stories, about people, things, movement, everything can be a story. Told by journalists, writers, painters, musicians, but also by people on the train or at the bakery.
Those who look see a lot, those who can also listen see even more.

Ik hoor en zie graag verhalen, over mensen, dingen, beweging of juist stilstand. Alles kan een verhaal zijn. Verteld door journalisten en schrijvers, schilders, musici, maar ook door mensen bij de bakker of in de trein.
Wie kijkt ziet veel, wie daarbij kan luisteren meer.

 

Although I take making art (a bit) seriously, it's just playing for grown-ups in a garden we call our world.

Alhoewel ik het maken van mijn werk serieus neem, blijft het toch gewoon spelen voor volwassenen in een tuin die we onze wereld noemen.

 

I live and work in Rijen, The Netherlands

Ik woon en werk in Rijen, Nederland

gonda deenen (1974)


Copyright

Alle afbeeldingen en tekst op mijn website zijn auteursrechtelijk beschermd, en gebruikmaking in enigerlei vorm is dan ook uitsluitend legaal mogelijk is met mijn schriftelijke toestemming.
Alle foto's/werken/teksten zijn gecertificeerd. Dankjewel voor je begrip.

Please note that all works and text on this site are copyrighted and use of them in any form is only legal with my written permission.
All pictures/works/texts are certified. Thank you for understanding.