about gonda

The world is made of stories.
De wereld bestaat uit verhalen.

At the Willem de Kooning (Art) Academy in Rotterdam I've learned to look more conscious, from different angles.
Aan de Willem de Kooning (Kunst-) Academie in Rotterdam heb ik bewuster en van meerdere kanten leren kijken.

As a geographer I ask questions and like to zoom in and out at the world and all its wonders.
From microscopic detailed to interplanetary big.

I look at a stone and wonder how it's formed, what it has been through, what is has 'seen' and where it will end.
I look at a fossil of a mammoth bone and wonder what kind of character the owner would've had. Was she loved or maybe aggressive? Even depressed?
The ever returning questions both in art as in geography are: What? Where? Why there?
Questions are most important, so is doubt.

Als geograaf stel ik vragen en zoom daarbij afwisselend in en uit op de wereld, van microscopisch gedetailleerd tot interplanetair.
Ik kijk naar een steen en vraag me af hoe ze gevormd is, wat ze heeft meegemaakt, gezien heeft en waar ze uiteindelijk terecht zal komen.
Ik kijk naar een fossiel van een mammoetbot en vraag me af wat voor een karakter de eigenaar heeft gehad. Was ze geliefd, of juist agressief? Misschien depressief?

De altijd terugkerende vragen in zowel kunst als geografie zijn: Wat? Waar? Waarom daar?
Vragen zijn belangrijk, twijfel is dat ook.

short story

Born in 1974, in a composed family. From an early age on, I was interested nearly everything (like dinosaurs and ancient Egyptians) and I loved to go to the library where I devoured many picture books.
The power that came from this was magical. My absolute favourite was Dr.Seuss. Because of this I could already read before I was in primary school. Later on I wanted to be Indiana Jones, I loved watching (those) movies!
My three year older sister (Jeane) and I later invented the craziest stories together and lived in our own world. Unfortunately she died far too soon, she was only 29.

Ik ben Geboren in 1974 en kom uit een samengesteld gezin. Vanaf jonge leeftijd was ik al geïnteresseerd in bijna alles, van dinosuariërs tot oude Egyptenaren, daardoor (en omdat er natuurlijk nog geen internet was) kwam ik graag in de bibliotheek waar ik op jonge leeftijd veel prentenboeken heb verslonden.
De kracht die hier vanuit ging was magisch. Mijn absolute favoriet was Dr.Seuss. Mede hierdoor heb ik al voor de lagere school leren lezen. Later wilde ik Indiana Jones worden, ik vond (die) films fantastisch!
Mijn drie jaar oudere zus (Jeane) en ik verzonnen later samen de gekste verhalen en leefden in onze eigen wereld. Helaas is ze veel te vroeg komen te overlijden, ze was pas 29.

 

inspiration

Besides my geographical view on things, I'm inspired by the drama and melancholy of life itself, the beauty in both science and nature and the tension between these two worlds that sometimes can be surprisingly alike.

Besides my interest in science and art I have a deep love for history. Because I am a direct descendant of early Danish Viking settlers here in the Netherlands (Deenen means from Danish descent), I feel very connected with this culture.
Opposite of what is common thought, studies show that Vikings were very open minded and mingled with other cultures. 
They were very creative and believed in justice and (a form of) democracy.

Naast mijn geografische kijk en achtergrond zijn vooral het drama en de melancholiek van het leven mijn inspiratie, de schoonheid in de wetenschap en natuur en het spanningsveld tussen deze twee werelden die soms verassend veel op elkaar lijken.

Naast mijn interesse in wetenschap en kunst heb ik een grote liefde voor geschiedenis. Omdat ik een directe afstammeling ben van vroege Deense Viking-kolonisten hier in Nederland (Deenen betekent van Deense afkomst), voel ik me erg verbonden met deze cultuur.
Tegenover wat algemeen gedacht wordt, tonen studies aan dat Vikingen heel open minded waren en zich interesseerden voor, en zelfs mèt andere culturen mengden.  

 

work

Mostly my work is 2D (drawing, photography, painting, digital-art), sometimes 3D (all kinds of materials), sometimes both. It's just what the story needs at that time.
De vorm van mijn werk is divers, net wat het verhaal toelaat. Dat kan 2D zijn (getekend, fotografie, schilderij, digital-art), soms 3D (diverse materialen), soms een tussenvorm. 

I like to hear and see stories, about people, things, movement, everything can be a story. Told by journalists, writers, painters, musicians, but also by people on the train or at the bakery.
Those who look see a lot, those who can also listen see even more.

Ik hoor en zie graag verhalen, over mensen, dingen, beweging of juist stilstand. Alles kan een verhaal zijn. Verteld door journalisten en schrijvers, schilders, musici, maar ook door mensen bij de bakker of in de trein.
Wie kijkt ziet veel, wie daarbij kan luisteren meer.

 

Although I take making art (a bit) seriously, it's just playing for grown-ups in a garden we call our world.

Alhoewel ik het maken van mijn werk serieus neem, blijft het toch gewoon spelen voor volwassenen in een tuin die we onze wereld noemen.

 

I live  and work with my guy, two kids and a red cat in Rijen, The Netherlands

Ik woon en werk in Rijen, Nederland

gonda deenen (1974)


Copyright

Alle afbeeldingen en tekst op mijn website zijn auteursrechtelijk beschermd, en gebruikmaking in enigerlei vorm is dan ook uitsluitend legaal mogelijk is met mijn schriftelijke toestemming.
Alle foto's/werken/teksten zijn gecertificeerd. Dankjewel voor je begrip.

Please note that all works and text on this site are copyrighted and use of them in any form is only legal with my written permission.
All pictures/works/texts are certified. Thank you for understanding.