congruence


Congruence, or the state of corresponding, forms the base of my playful research of form in repetition.
Are corresponding forms still congruent if they diverge form the original, in other words is there any margin in the defenition?

Congruentie, of gelijkvormigheid, is de basis van mijn spelend onderzoek naar vorm in herhaling.
Is gelijkvormig nog steeds congruent als het afwijkt van het origineel, oftewel zit er speling in de definitie?

congruence 1

Solo' Is the starting point of congruence1. This isolated form returns multiplied in the other works of this series to create a feeling of movement or stillness.
Not only the degree of motion, but also the positioning in relation to each other creates an illusion of communication between these forms. Where sometimes the individual forms or the overall picture can evoke an emotion.

 

'Solo' Is het uitgangspunt van congruence1. Deze opzichzelfstaande vorm wordt in de andere werken van deze serie op verschillende manieren gebruikt om een gevoel van beweging of juist stilstand te creëren.

Niet alleen de mate van beweging, maar ook de positionering ten opzichte van elkaar wekt de illusie van communicatie tussen deze vormen, waarbij soms het individu en soms het totaalbeeld een emotie teweeg kan brengen.

incentive

About repetition and patterns: this article in Quanta magazine about how random surfaces hide an intricate order.

Congruence is a collection of modified, digitized, hand drawn, pen illustrations.

Over herhaling en patronen: dit artikel in Quanta magazine over hoe willekeurige oppervlakten een ingewikkeld patroon verbergen.

Congruence is een collectie van bewerkte gedigitaliseerde pentekeningen.

 

Copyright

Alle afbeeldingen en tekst op mijn website zijn auteursrechtelijk beschermd, en gebruikmaking in enigerlei vorm is dan ook uitsluitend legaal mogelijk is met mijn schriftelijke toestemming.
Alle foto's/werken/teksten zijn gecertificeerd. Dankjewel voor je begrip.

 

Please note that all works and text on this site are copyrighted and use of them in any form is only legal with my written permission.
All pictures/works/texts are certified. Thank you for understanding.